Nowe logobannery_NPKAudycje Radia ŁódźKonkursyLokale dla kreatywnychcoworkingŁódź Kreuje InnowacjeTelewizja TOYATVP3

2014 Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej

Projekt pn. „Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej”.

Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-063/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwMarketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego